6 มิถุนายน 2562 บูลฟร็อก..กบยักษ์

ที่มา: https://www.thairath.co.th/news/society/1584840

กบอเมริกันบูลฟร็อก (American bullfrog) มีชื่อวิทยาศาสตร์ Lithobates catesbeianus เป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดหนึ่ง ในวงศ์ Ranidae เป็นกบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่ โตเต็มที่มีน้ำหนักมากกว่า 1 กก.ขึ้นไป ตัวที่โตมีความยาวถึง 8 นิ้ว มีถิ่นกำเนิดในทวีปอเมริกาเหนือ ทางตะวันออกของประเทศสหรัฐอเมริกาเรื่อยไปจนถึงตอนกลางของประเทศ ต่อมามีการนำไปเลี้ยงแพร่กระจายทางด้านตะวันตกของประเทศ โตเต็มที่ ด้านหลังมีสีเขียวปนสีน้ำตาลเข้ม มีจุดประสีน้ำตาลทั่วตัว ส่วนหัวด้านหน้ามีสีเขียวที่ขามีลายพาดขวาง แยกเพศได้โดยสังเกตจากลักษณะภายนอก คือ ตัวเมียวงหูเล็กกว่าตา ลำตัวมีสีอ่อน ใต้คางมีสีขาวครีม ส่วนท้องอูมและมีขนาดใหญ่ ตัวผู้มีวงหูใหญ่กว่าตา ในช่วงฤดูสืบพันธุ์ลำตัวมีสีเข้มขึ้น และที่ใต้คางมีสีเหลือง หรือเหลืองปนเขียว ไม่มีถุงเสียง แต่มีกล่องเสียงทำให้สามารถส่งเสียงร้องดังคล้ายวัวได้ยินเป็นระยะไกล ในประเทศสหรัฐอเมริกาอเมริกากบชนิดนี้จัดเป็นสัตว์เศรษฐกิจที่เพาะขยายพันธุ์เพื่อบริโภคและขายไปหลายประเทศ ส่วนประเทศไทยมีการนำเข้ามาเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์กว่า 10 ปีแล้ว แต่มักจะเลี้ยงเป็นสัตว์สวยงาม เพราะรสชาติไม่อร่อย แถมมีราคาแพงกว่า กบนาบ้านเรา และมีบางส่วนที่เล็ดลอดไปสู่ธรรมชาติ เกิดการผสมข้ามสายพันธุ์กับกบพื้นเมือง ทำให้เสียสายพันธุ์ดั้งเดิมในบ้านเราไปมากโข.